החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים
ועדות בחברה
  1. קביעת סטנדרט טיפולי במרפאות פצע וכף רגל סוכרתית שניוניות.
  2. קביעת סטנדרט טיפולי בחולה מאושפז עם כף רגל סוכרתית
  3. קידום האומדן של כף רגל סוכרתית
  4. קביעת סטנדרט ל-offloading ברמה ארצית כולל הערכה תקציבית
ברוכים הבאים לחברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים

חברי החברה מוזמנים להתעדכן בפעילות החברה, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, ולקרוא חדשות מקצועיות

כניסה לחברי החברה
הציבור מוזמן לקרוא מידע על החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים
הציבור מוזמן לקרוא מידע על החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים
איני חבר/ת החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים?